Okresní organizace Brno-město zajišťuje:

  • přípravu a organizaci včelařských výstav a akcí
  • administraci vybraných dotací pro včelaře
  • distribuci léčiv pro jednotlivé základní organizace (ZO)
  • jsme zřizovatelem včelařského kroužku pro mládež
  • vzdělávání začínajících včelařů na včelařské středisku v Rosicích

Máme své zástupce v Republikovém výboru ČSV, z.s. a v Krajském koordinačním výboru Jihomoravského kraje (KKV).

Mapa územní působnosti jednotlivých ZO se zobrazí v sekci kontakty.

Naše aktivity provádíme s finančním přispěním Ministerstva zemědělství a Jihomoravského Kraje. Oběma institucím tímto děkujeme za podporu!

Aktualizováno (Pondělí, 01 Leden 2018 17:57)