Kalendář událostí
červenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Žádné události
Organizujeme
Členové : 43
Obsah : 29
Počet zobrazení článků : 52542

Novinka z oblasti včelaření

Včelaři mají podle vyhlášky 136/2004 Sb., §80 povinnost podat hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť vždy do 15. září kalendářního roku. Hlášení se podává České společnosti chovatelů v Hradišťku.

Tuto povinnost mohou včelaři splnit i přímo z Portálu farmáře, který provozuje ministerstvo zemědělství. Je potřeba se zde zaregistrovat. Více informací lze zjistit na tomto odkazu.

Aktualizováno (Sobota, 27 Leden 2018 17:35)

 

Od 1.ledna 2018 vstoupila platnost novelizovaná vyhláška 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Novela přinesla poměně zásadní změnu a to zrušení povinnosti včelařů podat hlášení o umístění stanovišť včelstev do 15.února kalendářního roku.

Zemědělcům ukládá povinnost zákon 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči zjistit si v případě aplikace vybraných postřiků v evidenci MZe umístění stanovišť včel v okruhu 5 km od hranice pozemku, kde bude prováděna aplikace přípravku a informovat včelaře minimálně 48h předem.

Drobné pousmání přináší výsledek práce našich poslanců, kdy podle uvedené vyhlášky tuto povinnost už nemáte, ale Plemenářský zákon stanovuje pokutu až do výše 40.000 Kč, pokud hlášení obecnímu úřadu nepodáte. viz. § 79c

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že...

h) jako chovatel včel neoznámí místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev podle § 51 odst. 5.

...prostě nemáme všichni při práci stejnou imunitu.


Aktualizováno (Sobota, 27 Leden 2018 17:19)

 

Okresní organizace Brno-město zajišťuje:

  • přípravu a organizaci včelařských výstav a akcí
  • administraci vybraných dotací pro včelaře
  • distribuci léčiv pro jednotlivé základní organizace (ZO)
  • jsme zřizovatelem včelařského kroužku pro mládež
  • vzdělávání začínajících včelařů na včelařské středisku v Rosicích

Máme své zástupce v Republikovém výboru ČSV, z.s. a v Krajském koordinačním výboru Jihomoravského kraje (KKV).

Mapa územní působnosti jednotlivých ZO se zobrazí v sekci kontakty.

Naše aktivity provádíme s finančním přispěním Ministerstva zemědělství a Jihomoravského Kraje. Oběma institucím tímto děkujeme za podporu!

Aktualizováno (Pondělí, 01 Leden 2018 17:57)

 

Okresní organizace Českého svazu včelařů Brno-město